Komunikator PR

Aglomeracja Opolska

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska tworzy 21 gmin województwa opolskiego.

Aglomeracja koncentruje swoje działania wokół kluczowych obszarów jak planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych technologii z centrów naukowych do podmiotów gospodarczych Aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystka.
Obecnie największym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez partnerów jest projekt „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”.

Zaprojektowaliśmy folder, w którym opisany jest potencjał poszczególnych gmin Aglomeracji oraz cele Stowarzyszenia. Nowoczesny, lekki styl, ikony i infografiki w przystępny sposób przedstawiające twarde dane, a także niebanalna kolorystyka tworzą dobry jakościowo uniwersalny materiał promocyjny chętnie wykorzystywany przy wielu okazjach.

Zaprojektowany przez nas „Kompleksowy system identyfikacji wizualnej infrastruktury rowerowej, ekologicznego trybu życia i niskoemisyjnego transportu” obejmuje hasło, logo, jego kolorystykę i typografię.

W obszernym katalogu znajdziemy projekty elektronicznych tablic przystankowych, stacjonarnych automatów biletowych, oznakowania tras rowerowych, wiat przystankowych, węzłów przesiadkowych i parkingów typu „bike and ride”. Kompletny system zamykają oznakowanie autobusów i projekt biletów komunikacji publicznej.
System będzie wdrażany w gminach Aglomeracji Opolskiej w najbliższych latach.

powrót do portfolio
strzałka do góry