Komunikator PR

portfolio - public relations


Tauron Dystrybucja S.A.
organizacja imprez i akcji promocyjnych

Aglomeracja Opolska
identyfikacja wizualna / foldery
strzałka do góry