Komunikator PR

portfolio - public relations


Aglomeracja Opolska
identyfikacja wizualna / foldery

Tauron Dystrybucja S.A.
organizacja imprez i akcji promocyjnych
strzałka do góry