Komunikator PR

Epore Sp. z o.o.

Nasze realizacje dla Epore Sp. z o.o. to strona internetowa i projekty kalendarzy.

Firma jest m.in. producentem mieszanek wytwarzanych na bazie popiołu krzemionkowego, żużla paleniskowego i cementu wykorzystywanych np. przy budowie dróg i nasypów. Niełatwo jest projektować dla spółki, która zajmuje się utylizacją i zagospodarowaniem popiołów z elektrowni grupy PGE.

Strona internetowa zrealizowana jest w języku polskim i angielskim.

Podgląd strony: www.epore.pl

powrót do portfolio
strzałka do góry