Komunikator PR

K150

 

 

Magazyn K150 jest wydawnictwem klubu biznesowego zrzeszającego największe firmy działające w woj. opolskim.

Zleceniodawca to Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, którego zadaniem jest inicjowanie działań na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 
Naszym zadaniem był projekt graficzny, skład i druk serii magazynów.

powrót do portfolio
strzałka do góry