Aglomeracja Opolska

Album Bogactwo Różnorodności Biologicznej

Bogactwo różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej

W albumie zaprezentowaliśmy miejsca i obiekty cenne przyrodniczo na przestrzeni czterech pór roku. Wykonane przez nas terenowe sesje fotograficzne ukazują piękno przyrody, w tym specyficzne dla regionu gatunki roślin i zwierząt często objętych ochroną. Nowoczesny projekt graficzny podkreśla piękno wykonanych zdjęć.

Celem albumu i projektu, w ramach której powstał, jest m. in. wspieranie działań ekologicznych.

Klient: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Format: A4

Ilość stron: 28