Widzisz i Korzystasz

Kampania promocyjno-informacyjna OPOLSKIE FUNDUSZE MAJĄ MOC. WIDZISZ I KORZYSTASZ.

Kampania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego była zdecydowanie naszym najciekawszym wyzwaniem w 2020 r. Jej celem była promocja efektów wdrażania funduszy europejskich, w tym korzyści z realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w l. 2014 – 2020.

Naszym zadaniem było zarówno planowanie, realizacja kampanii, jak i końcowy pomiar jej skuteczności.

Realizowane kompleksowo działania obejmowały kolejno: opracowanie koncepcji, copy writing- teksty artykułów sponsorowanych wraz z ich publikacją w mediach regionalnych, scenariusz i produkcję spota video z emisją na portalach Wirtualna Polska, Onet, a także w kinach.

Naszą aktywnością w mediach społecznościowych było opracowanie postów i budowa ich zasięgów na Facebooku. Ważnymi i widocznymi działaniami była kampania oudoorowa realizowana w sieciach billboardów i citylightów.

Niebanalna, mało formalna kreacja i przekazy użyte przez nas w key visualu, projektach graficznych i spocie zwracały uwagę w szarym czasie pandemii koronawirusa.

Kampanię kończyło mierzenie jej skuteczności – badanie metodą CATI czyli techniką telefonicznego zbierania informacji w badaniach ilościowych. Osiągnięte efekty: 50,7 % badanych zetknęło się z przekazem, a 84,7% zapamiętało kolorystykę kreacji.

Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Projekt: „OPOLSKIE FUNDUSZE MAJĄ MOC. WIDZISZ I KORZYSTASZ”.

Zakres: Kampania informacyjna, outdoor, copywriting, prasa, spoty radiowe, spoty telewizyjne, social media, poligrafia