Post Image

CSR jest dosyć nowym pojęciem w obszarze marketingu. Nie każdy wie, co kryje się pod tymi trzema literami, lecz często się słyszy, że warto w niego zainwestować. Czym dokładnie jest ten CSR? Czy powinieneś się nim zainteresować? Czy jest on zarezerwowany tylko dla  „gigantów”? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

 CSR (Corporate Social Responsibility) to nic innego, jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Zadasz sobie pytanie, co znaczy ta „społeczna odpowiedzialność”? To skupienie się nie tylko na  zyskach (np. ekonomicznych) i interesach firmy, ale pochylenie się również nad interesami i problemami podmiotów z jej otoczenia. Cały ten koncept jest długotrwały i polega głównie na dialogu społecznym, np. ze społecznością lokalną, interesariuszami, swoimi pracownikami lub chęci ochrony środowiska naturalnego. Wysłuchanie oraz monitorowanie ich potrzeb pozwoli na inwestowanie w ich dobro oraz poprawę jakości życia.

 

Narzędzia CSR

W jaki sposób można prowadzić swój społecznie odpowiedzialny biznes? Do najczęściej stosowanych narzędzi zaliczamy:

– wolontariat pracowniczy – angaż pracowników firmy w nieobowiązkowe działania na potrzeby instytucji, organizacji i akcji prospołecznych;

– kampanie społeczne – podjęcie działań, mających przy użyciu mediów zwrócić uwagę na zmianę postaw oraz zachowań konkretnych grup;

– działania proekologiczne – czyli takie, które są skierowane na poprawę i ochronę środowiska naturalnego;

– działania na rzecz lokalnych społeczności – inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności z otoczenia firmy;

– programy dla pracowników – działania, mające na celu rozwój pracowników.

 

Korzyści wynikające z odpowiedzialnych społecznie działań

Dlaczego warto inwestować w takie działania w Twojej firmie? CSR przede wszystkim pozytywnie wpłynie na jej wizerunek, a co za tym idzie – poprawi relacji z klientami. Żyjemy w czasach, w których wbrew pozorom stajemy się coraz bardziej świadomi naszych praw, otaczających nas problemów i rosnącej liczby potrzeb. Wielu odbiorców chętniej wybiera usługi i produkty firm, których interesują losy innych, a nie tylko własny zysk i korzyści finansowe. CSR to także wsparcie dla Twoich pracowników. Inwestowanie w ich rozwój poprzez organizację szkoleń czy kursów poprawi Wasze stosunki i zbuduje zaufanie. Społecznie odpowiedzialne działania przyciągają także uwagę wielu inwestorów. To wszystko sprawia, że firma realizująca koncepcję CSR zdobywa przewagę konkurencyjną, a co za tym idzie – staje się powoli liderem w swojej branży.

 

CSR tylko dla dużych przedsiębiorstw?

Nie! Przestrzegamy Cię przed takim myśleniem. Każdy może wprowadzić społecznie odpowiedzialne działania w strategię prowadzenia swojego biznesu. Różnić się będą one jedynie skalą inwestycji, lecz wciąż będą pełnić taką samą rolę i przynosić identyczne korzyści – zarówno Twojej firmie, jak i jej otoczeniu. Pamiętaj, że każda zmiana i pomoc ma znaczenie – warto zainteresować się tym tematem.

Karolina Bochenek
Social Media Specialist

Następny wpis
Small talk made in Poland