Post Image

Z uwagi na zakończenie zbierania ofert na zakup oprogramowania
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP

Radosław Pietruszewski Komunikator Public Relations informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 2/RPO-WO/2017,  dnia 08-01-2018 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma

SPRINTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Następny wpis
Ogłoszenie o wyniku postępowania – zakup i wdrożenie nowoczesnego i zintegrowanego systemu informatycznego – część B2B, B2E i B2C