Post Image

Z uwagi na zakończenie zbierania ofert na zakup stacji graficznych
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP

Radosław Pietruszewski Komunikator Public Relations informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 4/RPO-WO/2017, dnia 08-01-2018 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma

SPRINTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Następny wpis
Ogłoszenie o wyniku postępowania – na zakup nowego serwera wraz z szafą, oprzyrządowaniem i oprogramowaniem