W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2: Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.1: Nowe produkty i usługi w MSP, Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP, Zamawiający: firma Komunikator Public Relations Radosław Pietruszewski poszukuje wykonawców, którzy podejmą się realizacji zamówień opisanych w zapytaniach ofertowych, które do pobrania są poniżej na stronie www.komunikatorpr.pl.

Termin składania ofert w ramach zapytań ofertowych upływa 29.12.2017 r.

 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
– system

Zapytanie ofertowe
– oprogramowanie

Zapytanie ofertowe
– serwer

 

Zapytanie ofertowe
– stacja graficzna

Zapytanie ofertowe
– laptop

Zapytanie ofertowe
– tablet

Następny wpis
Ekologiczna Aglomeracja